GIẢI PHÁP

Quản lý dòng tiền cho khởi nghiệp


Kinh doanh là cuộc chơi về tiền bạc.
Startup phải biết cách chơi tốt ngay từ ban đầu thì cơ hội thành công sẽ cao hơn.

Alternative Text

Chuyện quản trị tài chính trong khởi nghiệp


Trong giai đoạn đầu, các sáng lập viên thường chưa có nhiều kinh nghiệm, nhân lực cũng ít, đa số chưa có một giám đốc tài chính hoặc kế toán kinh nghiệm, nên việc quản lý tài chính và hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp là một thách thức lớn.

Một số startup gặp tình trạng quản lý tài chính không được minh bạch, dẫn tới mất niềm tin giữ các co-founder với nhau.

Các bước cần làm sau khi lập doanh nghiệp khởi nghiệp


 1. 1
  Lập tài khoản ngân hàng chung

  Có thể lập 1 hoặc nhiều tài khoản.

 2. 2
  Góp vốn / thu / chi đều qua tài khoản ngân hàng chung

  Giữ nguyên tắc tối đa việc không tiền mặt.

 3. 3
  Kết nối các tài khoản ngân hàng với Casso để tự động hóa việc làm báo cáo kế toán, tài chính

Alternative Text


Làm chủ dòng tiền với CASSO

Dùng thử miễn phí mãi mãi.


Dùng thử miễn phí