Skip links

Bảng giá Casso

Sử dụng ngay chú Robot tài chính Casso để hỗ trợ tự động hóa giúp bạn những công việc thủ công nhàm chán, với tốc độ và sự chính xác tuyệt hảo. Với Casso, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn, để tập trung vào phần quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mình!

Giao dịch được tính phí trong gói là tất cả các giao dịch vào ra phát sinh của các tài khoản ngân hàng liên kết.

Nếu bạn mua gói có giá trị dưới 500,000 VNĐ/tháng, bạn cần thanh toán tối thiểu 3 tháng. Nếu gói có giá trị trên 500,0000 VNĐ, bạn có thể mua 01 tháng.

Chu kỳ sử dụng theo tháng sẽ được tính từ thời điểm lúc thanh toán gói thành công đến cùng ngày tháng sau.

Ví dụ: Bạn mua gói Pro 1000 theo tháng lúc 10:00 ngày 01/10/2022, đến 10:00 ngày 01/11/2022 sẽ hết chu kỳ sử dụng

Bạn cần nâng cấp gói cao hơn để mua thêm giao dịch. Vào tài khoản Casso, chọn Sử dụng và thanh toán => Nâng cấp gói để chọn gói mới cao hơn. Số tiền thanh toán sẽ là số tiền chênh lệch của chi phi gói cao hơn trừ gói hiện tại, cần thanh toán cho các chu kỳ còn lại đã mua.

Việc hạ gói không áp dụng được cho gói thanh toán 01 tháng hoặc chu kỳ thanh toán chỉ còn lại 01 tháng. Nếu bạn mua gói từ 03 tháng trở lên, bạn có thể thao tác hạ gói tại mục Sử dụng và thanh toán => Nâng cấp gói => Chọn gói nhỏ hơn để hạ, áp dụng cho chu kỳ tiếp theo. Số tiền dư ra sẽ được thêm vào số dư trong tài khoản Casso, hiển thị ở góc phải trong mục Sử dụng và thanh toán, và có thể dùng để nâng cấp gói sau này.

Casso không hỗ trợ hoàn tiền thanh toán gói dịch vụ và số dư có trong mục Sử dụng và thanh toán.

Casso hỗ trợ xuất hoá đơn VAT cho các khoản thanh toán mua gói. Phần mềm Casso thuộc đối tượng không chịu thuế VAT.


Tại giao diện thanh toán Casso, có mục nhập thông tin xuất hoá đơn cho doanh nghiệp.