Bảng giá mới


Lưu ý: Bảng giá đang giai đoạn thử nghiệm.

Quý khách vẫn có quyền chọn gói theo bảng giá cũ cho đến khi bảng giá này chính thức áp dụng.

FAQ

Câu hỏi thường gặp


Có. Khi bạn tạo một tài khoản mới. Bạn sẽ ngay lập tức được áp dụng gói Starter 200 dùng thử miễn phí trong 14 ngày. Sau khi hết hạn dùng thử, nếu không gia hạn bạn sẽ được chuyển về gói Free.
Có. bạn có thể thanh toán theo tháng, khi đó bạn bắt buộc phải sử dụng các cổng thanh toán có hỗ trợ thu phí định kì tự động tích hợp trong Casso.
Có. Bạn có thể nâng cấp gói bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chọn nâng cấp, bạn sẽ phải trả một khoản phí tăng thêm bằng giá trị gói mới trừ đi giá trị còn lại của gói cũ tính theo tỉ lệ cho phần còn lại của hợp đồng.
Có. Khi bạn chọn hạ cấp gói, thì gói mới sẽ được áp dụng từ tháng kế tiếp. Số tiền bạn đã trả trước đó dư ra sẽ chuyển thành một khoản tín dụng được cộng vào tài khoản Casso của bạn, có thể dùng để thanh toán cho các kì thanh toán sau. Chúng tôi không hỗ trợ hoàn tiền khi hạ gói.
Nếu bạn muốn dừng sử dụng, bạn có thể hủy gói. Số tiền bạn đã trả trước đó nhưng chưa sử dụng tới sẽ chuyển thành một khoản tín dụng cộng vào tài khoản Casso của bạn. Chúng tôi không hỗ trợ hoàn lại dưới hình thức tiền mặt.