Menu

Theo dõi dòng tiền để hoạch định chiến lược


TVG cần một giải pháp tiết kiệm và hiệu quả để tập trung công việc kinh doanh mà vẫn hiểu rõ sức khoẻ tài chính doanh nghiệp


Đăng ký tư vấn
Alternative Text

Địa chỉ

Hồ Chí Minh

Lĩnh vực

Digital Marketing

Mục tiêu

Quản lý thu chi, theo dõi số dư

Casso và giải pháp quản lý thu chi cho TVG

Vấn đề

TVG là 1 startup digital marketing mới thành lập, ngân sách không nhiều để vận hành một phòng kế toán chuyên nghiệp. Đội ngũ cần một giải pháp vừa tiết kiệm để quản lý dòng tiền của 4 ngân hàng công ty vừa ít tốn thời gian để tập trung vào công việc kinh doanh.

Giải pháp

Casso cung cấp giải pháp kế toán tinh gọn giúp cho việc kiểm soát dòng tiền vào ra của 4 ngân hàng dễ dàng, theo dõi được các khoản thu chi với giao diện excel quen thuộc và dùng botchat thông báo số dư vào nhóm Discord của công ty

tiết kiệm công sức

hiệu quả sử dụng

mức độ hài lòng

Tính năng tin dùng


TVG là đối tác thân thiết của Casso trên nhiều lĩnh vực hợp tác và sử dụng các giải pháp hiệu quả cho phương hướng kinh doanh

Alternative Text

Quản lý thu chi

Theo dõi thu chi hơn 4 ngân hàng của TVG, quản lý dòng tiền bằng biểu đồ trực quan, báo cáo tài chính hằng ngày

Alternative Text

Botchat biến động số dư

Nhận thông báo số botchat vào phần mềm chat team Discord

Casso làm rất tốt công tác bảo mật, có đội ngũ lập trình viên luôn hết mình hỗ trợ, tôi và các khách hàng của tôi rất yên tâm khi sử dụng


Alternative Text
Mr Trần Thế Cường, CEO TVG
Alternative TextAlternative TextAlternative Text