API Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank (tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development), là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản, thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt.

Tải logo Agribank

Logo chữ nhật

Tải về!

Logo tròn

Tải về!

Danh sách API Agribank

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả

{
"id": 42,
"name": "Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam",
"code": "VBA",
"bin": "970405",
"shortName": "Agribank",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/VBA.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "Agribank",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "VBAAVNVX"
}
TÊN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
BIN 970405
Swift VBAAVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://www.agribank.com.vn/

API tạo mã VietQR cho Agribank

https://img.vietqr.io/image/agribank-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970405-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970405-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' \
--header 'x-api-key: ' \
--header 'x-client-id: ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"bin": "970405",
"accountNumber": "222777313"
}'

API truy vấn lịch sử giao dịch

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal Agribank

 

Đang cập nhật link…

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

Chúng tôi mang đến cho bạn 14 ngày dùng thử hoàn toàn miễn phí.


Đăng ký ngay!