Menu

Tạo một Webhook trên Discord

1/ Mở app Discord, truy cập vào Cấu Hình Máy Chủ, sau đó chọn mục Webhook

2/ Bấm vào nút “Create Webhook” để tạo một webhook mới.

3/ Chọn Kênh bạn muốn Casso gửi thông tin giao dịch vào, Sau đố bấm nút “Sao chép URL Webhook” để lấy được URL Webhook

Cấu hình trong Casso

1/ Bấm vào nút bật để kích hoạt tích hợp

2/ Nhập Webhook URl lấy được ở bước 1 vào ô Webhook URL, sau đó click ra bên ngoài để thiết lập được thực hiện.