Menu

Hướng dẫn tích hợp Telegram vào Casso

Mục tiêu tích hợp

Mỗi khi có một giao dịch mới, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo có giao dịch qua một tin nhắn trực tiếp hoặc vào một group Telegram

Video hướng dẫn tích hợp Telegram vào Casso

Các bước tích hợp

Bước 1 : Add @cassorobot vào group Telegram

  • Nhập vào ô tìm kiếm “Casso Robot” , để tìm ra Bot @cassorobot
  • Bấm vào Casso Robot để mở cửa sổ chat, sau đó bấm vào nút start
  • Tạo một Group Telegram riêng để nhập thông tin từ Casso hoặc sử dụng một group có sẵn.
  • Dùng tính năng Add Members để add Casso Robot vào group

Bước 2 : Lấy thông tin Chat ID của Group Telegram

  • Truy cập đường dẫn :https://web.telegram.org
  • Truy cập vào Group mà bạn muốn lấy ID và mở đường dẫn của Group ở trình duyệt .Ví du https://web.telegram.org/#/im?p=g123456789
  • ID Group Telegram sẽ là phần chữ số nằm ở cuối đường dẫn của group . đó chính là 123456789

Bước 3 : Nhập thông tin Chat ID vào Casso

Bấm vào switch Bật để bật tính năng đồng bộ, sau đó bạn điền thông tin group Chat ID vừa tìm thấy ở bước 2 vào ô Chat ID (thêm dấu trừ “-” vào trước ID)

Bạn có thể bấm vào nút Gửi Thử để thử xem Group Telegram có nhận được tin nhắn mẫu từ Casso hay không.