Menu

Sau khi tích hợp Mattermost thành công, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng vào một channel Mattermost mà người dùng đã định sẵn.

Tạo webhook URL trên Mattermost

  • Mở ứng dụng Mattermost
  • Vào Main menu => Integrations => Incomming Webhook
  • Chọn Add Incomming Webhook.
  • Chọn channel muốn nhận thông tin biến động số dư => Save.
  • Sau đó, Mattermost sẽ tạo ra một đường dẫn Webhook URL cho phép Casso sử dụng để thực hiện tích hợp. Sao chép nội dung đường dẫn của Webhook URL này.

Thiết lập tích hợp Mattermost trong Casso

  • Truy cập Casso, vào menu Kết nối => Tích hợp => thêm tích hợp ứng dụng Mattermost.
  • Tại cửa sổ tích hợp, ta chọn ngân hàng muốn nhận thông báo và nhập Webhook URL đã sao chép ở bước 1 vào trường Nhập thông tin Mattemost => Gọi thử để kiểm tra đã có thông báo chưa.
  • Nếu gọi thử thành công, ta Lưu thay đổi để bắt đầu sử dụng.

Truy cập https://docs.casso.vn/tich-hop/mattermost để xem hướng dẫn chi tiết.

———————————————————–

Casso | Robot tài chính – Giải pháp quản lý tài chính 4.0

Liên hệ với chúng tôi tại:

♻️ Công ty TNHH Casso

? Địa chỉ: Phòng I102D, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG TPHCM, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM.

? Hotline: (+84) 0974792484

? Website: https://casso.vn