Menu

Các khách hàng có từng e ngại về việc cho phép Casso truy cập thông tin ngân hàng liệu có hợp pháp, có được ngân hàng cho phép?

Nay Casso thông tin đến mọi người về cơ sở pháp lý trong việc Casso có thể được khách hàng ủy quyền để truy cập thông tin tài chính của khách hàng.

" Theo Điều 11 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định cụ thể các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng, bao gồm:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội.
b) Có chấp thuận của khách hàng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng cho chính khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng đó."

Có thể nhận thấy theo Điều 11 khoản 1 điểm b và khoản 2, khách hàng là người có quyền cao nhất trong việc cho phép / không cho phép một tổ chức khác truy cập thông tin của mình tại ngân hàng.

Vì vậy, khách hàng có quyền hợp pháp trong việc cho phép Casso truy cập thông tin tại ngân hàng để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Casso luôn bảo mật chặt chẽ thông tin khách hàng

Dữ liệu được Casso mã hoá với chuẩn bảo mật AES, được lưu trữ trên hệ thống máy chủ uy tín của Amazon, Digital Ocean, Vultr và được tin dùng bởi nhiều đối tác. Mọi kết nối đến tài khoản ngân hàng đều ở chế độ đọc dữ liệu (Read-only Mode). Casso không có quyền sử dụng tiền hay thay đổi thông tin tài khoản của khách hàng.

Casso cam kết làm tất cả mọi biện pháp để bảo vệ thông tin của khách hàng, đồng thời không bao giờ chuyển dữ liệu người dùng cho bên thứ 3 (xem thêm Thỏa thuận sử dụng).

Cũng như tất cả các ngân hàng và công ty B2B khác, Casso luôn đặt khách hàng cũng như sự bảo mật của khách lên ưu tiên hàng đầu.