Menu

Lưu ý khi kết nối VietinBank vào Casso

Casso là đối tác chính thức của ngân hàng VietinBank trong việc triển khai dịch vụ webhook biến động số dư. Với tốc độ nhanh chóng chỉ vài giây, mở tài khoản ngân hàng online chỉ 5 phút, VietinBank trở thành ngân hàng được sử dụng phổ biến của các khách hàng Casso. Trong quá trình liên kết VietinBank vào Casso, các bạn lưu ý về tính năng Biến động số dư trong SMS như sau:

Huỷ dịch vụ Biến động số dư qua SMS khi liên kết VietinBank vào Casso

Dịch vụ Biến động số dư qua SMS sẽ bị huỷ khi bắt đầu liên kết VietinBank vào Casso. Các bạn cần tick vào ô xác nhận đã hiểu và đồng ý về việc này thì mới có thể liên kết và sử dụng dịch vụ của Casso.

Các bạn có thể theo dõi Biến động số dư của Casso thông qua app IPay trên điện thoại hoặc sử dụng tính năng nhận thông báo biến động số dư qua Telegram/Slack/Discord để theo dõi (Video hướng dẫn tích hợp Bắn tin biến động số dư vào Telegram: https://www.youtube.com/watch?v=vh6_TbgJXnQ)

Giao diện liên kết tài khoản VietinBank vào Casso