Hình thức thu phí

Casso thu phí theo hình thức nạp tiền trả trước. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức sẽ có một số dư tiền và số tiền này sẽ được trừ dần để thanh toán các khoản chi phí, trong đó:
– Phí thuê bao tài khoản được thanh toán hàng tháng vào đầu mỗi tháng.
– Phí xử lý giao dịch được thanh toán sau mỗi giao dịch thành công.

Thanh toán lần đầu

Quý khách thanh toán lần đầu tối thiểu 3 lần phí thuê bao liên kết ngân hàng.
Trong quý trình sử dụng, quý khách vui lòng nạp tiền để đảm bảo số dư tài khoản để không bị gián đoạn dịch vụ.

Phương thức thanh toán

Số tài khoản : 1017885889
Ngân hàng : Vietcombank
Tên Tài khoản : NGUYEN MINH KHANH
Nội dung chuyển khoản : <Ten Doanh Nghiep>