Hình thức thu phí

Casso thu phí theo hình thức nạp tiền trả trước. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức sẽ có một số dư tiền và số tiền này sẽ được trừ dần để thanh toán các khoản chi phí, trong đó:
– Phí thuê bao tài khoản được thanh toán hàng tháng vào đầu mỗi tháng.
– Phí xử lý giao dịch được thanh toán sau mỗi giao dịch thành công.

Thanh toán lần đầu

Quý khách thanh toán theo nhu cầu sử dụng, cần phải lớn hơn chi phí.
Trong quá trình sử dụng, quý khách vui lòng nạp tiền để đảm bảo số dư tài khoản để không bị gián đoạn dịch vụ.

Phương thức thanh toán

Quý khách đăng nhập tài khoản Casso, chọn Thiết lập => Sử dụng & Thanh toán

Tại đây, Quý khách sẽ thấy thông tin chuyển khoản và thực hiện chuyển khoản đúng theo thông tin trên để nạp tiền vào tài khoản Casso.

Số tài khoản : 1017885889
Ngân hàng : Vietcombank
Tên Tài khoản : NGUYEN MINH KHANH
Nội dung chuyển khoản : <Ten Doanh Nghiep>

Sau khi hoàn tất, tài khoản trả trước của Quý khách sẽ được cộng vào nhanh chóng để tiếp tục sử dụng.