Hình thức thanh toán


1. Điều khoản thanh toán

1.1. Thông tin xác thực thanh toán

Khi thanh toán sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp thông tin xác thực thanh toán hợp lệ, bao gồm:

  • Tên đầy đủ của pháp nhân hoặc cá nhân.
  • Địa chỉ.
  • Số đơn hàng hoặc số hóa đơn thanh toán.

1.2. Thuế

Quý khách hàng hãy chú ý đến chi tiết giao dịch vì tổng giá thành có thể bao gồm thuế, phí. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả những chi phí này.

1.3. Thời hạn thanh toán

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Casso vào thời điểm Ngày thanh toán thực tế theo quy định với số tiền bằng tổng số tiền phải trả cho một Chu kỳ thanh toán.

2. Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán chuyển khoản vào số tài khoản của công ty.

Số tài khoản: 1110 0289 0345.

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Chi nhánh: 10 – Hội sở.

Sau khi chuyển khoản xong khách hàng liên hệ số hotline công ty để được hỗ trợ nhanh nhất: 0974792484.