Chính sách bán hàng, bàn giao & bảo hành

1. Các thuật ngữ sử dụng

1.1 Phần mềm: Phần mềm mang tên Casso do Công ty TNHH Casso cung cấp.

1.2 Hệ thống: Bao gồm các máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu của Casso, được cài đặt các phần mềm hệ thống và phần mềm Casso.

1.3 Casso: Là  Công Ty TNHH Casso, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm Casso.

1.4 Khách hàng: Là tổ chức hoặc cá nhân đứng ra đăng ký dùng thử hoặc trả tiền sử dụng dịch vụ phần mềm Casso.

1.5 Phí khởi tạo: Là khoản phí mà khách hàng phải trả một lần duy nhất cho Casso để khởi tạo sử dụng phần mềm lần đầu tiên.

1.6 Phí thuê bao: Là khoản phí mà khách hàng phải trả cho Casso để duy trì sử dụng phần mềm. Phí thuê bao được tính hàng tháng và khách hàng có thể thanh toán trước cho nhiều tháng khi đặt mua.

1.7 Thời gian thuê bao: Là khoảng thời gian khách hàng được cấp quyền sử dụng dịch vụ phần mềm Casso theo yêu cầu đăng ký và thỏa thuận thanh toán phí với Casso.

1.8 Gia hạn thuê bao: Là việc Casso cấp thêm thời gian sử dụng dịch vụ phần mềm Casso cho khách hàng theo thỏa thuận của hai bên.

1.9 Thông tin phái sinh: là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do khách hàng tạo ra trong phần mềm của Casso. Ví dụ: Thông tin phái sinh từ phần mềm quản lý dòng tiền trong kinh doanh có thể là Báo cáo về doanh số trung bình, chi phí trung bình hàng tháng…

2. Giá cả và phương thức thanh toán

2.1 Lần đầu tiên khi bắt đầu sử dụng phần mềm, khách hàng phải thanh toán phí khởi tạo và phí thuê bao cho Casso.

2.2 Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho Casso 100% giá trị của gói sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng chọn mua ngay sau khi khách hàng gửi đơn đặt hàng cho Casso.

2.3 Thời điểm bắt đầu tính phí thuê bao được tính từ ngày Casso bàn giao cho khách hàng thông tin truy cập vào phần mềm căn cứ vào email thông báo của Casso.

2.4 Việc thanh toán phí thuê bao cho kỳ tiếp theo phải được thực hiện trước ngày hết hạn của kỳ thuê bao trước đó. Casso sẽ gửi thông báo về việc đóng phí thuê bao trực tiếp trên chính phần mềm Casso mà khách hàng đang sử dụng (quy định tại điều 6.5a).

2.5 Casso có quyền điều chỉnh mức phí thuê bao theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website https://casso.vn. Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán trước phí thuê bao cho nhiều kỳ thì mức phí thuê bao sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê bao mà khách hàng đã thanh toán.

2.6 Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho Casso bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc đối tác thứ ba. Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, khách hàng chỉ thanh toán cho cán bộ của Casso khi có đủ giấy tờ: Giấy giới thiệu của công ty về việc nhận tiền mặt (có ghi rõ số tiền), thẻ nhân viên, chứng minh nhân dân của người được ghi trong giấy giới thiệu.

3. Bàn giao sản phẩm, dịch vụ

3.1 Casso chịu trách nhiệm bàn giao cho khách hàng thông tin truy cập hệ thống qua email. Khi khách hàng nhận được email thì Casso coi như đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm của mình cho khách hàng.

3.2 Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của Casso ghi trong phần mềm để tổ chức khai thác, vận hành hệ thống phần mềm.

3.3 Khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng phần mềm đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của Casso công bố trong phần mềm.

3.4 Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ Casso, khách hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu ngầm định ngay trong lần đầu tiên sử dụng phần mềm.

4. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

4.1 Casso chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua hình thức gọi điện thoại, email, diễn đàn và các hình thức hỗ trợ khác được công bố tại website https://casso.vn

4.2 Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua hình thức gọi điện thoại, khách hàng chấp nhận trả cước phí điện thoại theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

4.3 Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng cho khách hàng) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu.

5. Bảo hành, bảo trì

5.1 Casso chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được phần mềm 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được Casso báo trước lịch thực hiện cho khách hàng. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.

5.2 Casso có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của khách hàng.

5.3 Casso có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm cho khách hàng sử dụng trong thời hạn thuê bao mà khách đã đăng ký và thanh toán cho Casso.

5.4 Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, Casso sẽ thông báo trước tới khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

5.5 Khi gần hết hạn sử dụng thuê bao phần mềm Casso có trách nhiệm thông báo cho khách hàng trực tiếp trên chính phần mềm Casso như sau:

a) Trong vòng 30 ngày trước ngày hết hạn: Thông báo cho khách hàng biết thời hạn còn lại của thuê bao và hướng dẫn khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao;

b) Trong vòng 07 ngày sau ngày hết hạn: Thông báo cho khách hàng biết thuê bao đã quá hạn, cảnh báo cho khách hàng biết nếu quá hạn trên 07 ngày thì khách hàng không dùng được phần mềm nữa và hướng dẫn khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao;

c) Trong vòng từ 08 đến 30 ngày sau ngày hết hạn: Thông báo cho khách hàng biết thuê bao đã quá hạn, khách hàng cần phải gia hạn thì mới tiếp tục sử dụng được phần mềm;

d) Quá hạn 30 ngày, Casso sẽ thực hiện việc cắt thuê bao và xóa bỏ dữ liệu của khách hàng.

6.6 Khách hàng có thể tự chủ động tra cứu thời hạn sử dụng của thuê bao đã sử dụng ngay trên phần mềm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm.

6. Dùng thử dịch vụ

6.1 Khách hàng tự đăng ký tài khoản dùng thử phần mềm tại website https://casso.vn. Khi dùng thử phần mềm Casso , khách hàng được:

a) Sử dụng đầy đủ mọi chức năng của phần mềm;

b) Thời hạn sử dụng là 7 ngày.

6.2 Casso sẽ thông báo cho khách hàng biết về thời hạn của tài khoản dùng thử dịch vụ phần mềm Casso như sau:

a) Trong vòng 7 ngày trước ngày hết hạn, Casso sẽ thông báo cho khách hàng biết về thời hạn sử dụng còn lại và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký dùng chính thức;

b) Khi hết hạn dùng thử, Casso sẽ thông báo cho khách hàng biết thuê bao dùng thử đã hết hạn, khách hàng cần phải gia hạn thì mới tiếp tục sử dụng được phần mềm;

c) Quá hạn dùng thử 30 ngày, Casso sẽ thực hiện việc cắt thuê bao và xóa bỏ dữ liệu dùng thử của khách hàng.

6.3 Khi khách hàng đăng ký sử dụng thử dịch vụ phần mềm Casso, Casso sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho khách hàng cho tới khi:

a) Hết thời hạn dùng thử;

b) Khách hàng chính thức dùng dịch vụ trước khi hết hạn dùng thử.

6.4 Casso không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử này.

6.5 Khi hết thời hạn dùng thử, toàn bộ dữ liệu dùng thử của khách hàng sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống, trừ trường hợp khách hàng đăng ký chuyển sang hình thức thuê bao chính thức và được Casso chấp nhận.

7. Bản quyền phần mềm và dữ liệu

7.1 Casso là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả phần mềm Casso.

7.2 Khách hàng có quyền sử dụng phần mềm để tạo ra dữ liệu phục vụ công việc của đơn vị và có quyền tải về phần dữ liệu do chính đơn vị nhập vào hệ thống trong suốt thời gian được cấp thuê bao sử dụng phần mềm.

7.3 Khách hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được sử dụng để thực hiện sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của Casso được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

7.4 Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

7.5 VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA SẢN PHẨM/DỊCH VỤ, TRỪ KHI VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM/DỊCH VỤ NHƯ ÐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM ÐẾN CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC, VÀ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ PHẢI CHỊU CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ÐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ.

7.6 Casso có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này. Casso không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng trong các tình huống Casso thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

7.7 Casso có thể đề nghị và khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của Casso (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho Casso. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. Casso không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.