API VPBank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank), được tổ chức định giá thương hiệu quốc tế Brand Finance đánh giá nằm trong “Top 250 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu.

Tải logo VPBank

Logo chữ nhật

Tải về!

Logo tròn

Tải về!

Danh sách API VPBank

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả

{
"id": 47,
"name": "Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng",
"code": "VPB",
"bin": "970432",
"shortName": "VPBank",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/VPB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "VPBank",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "VPBKVNVX"
}
TÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
BIN 970432
Swift VPBKVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://www.vpbank.com.vn/

API tạo mã VietQR cho VPBank

https://img.vietqr.io/image/vpbank-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970432-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970432-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' \
--header 'x-api-key: ' \
--header 'x-client-id: ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"bin": "970432",
"accountNumber": "222777313"
}'

API truy vấn lịch sử giao dịch

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal VPBank

Link đang cập nhật

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

Chúng tôi mang đến cho bạn 14 ngày dùng thử hoàn toàn miễn phí.


Đăng ký ngay!