API TPBank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – TPBank (tên giao dịch tiếng Anh là Tien Phong Commercial Joint Stock Bank), được thành lập ngày 05/05/2008 bởi các cổ đông chủ chốt gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần FPT, Công ty Tài chính quốc tế, Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam và SBI Ven Holding Pte. Ltd., Singapore.

Tải logo TPBank

Logo chữ nhật

Tải về!

Logo tròn

Tải về!

Danh sách API TPBank

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả

{
"id": 39,
"name": "Ngân hàng TMCP Tiên Phong",
"code": "TPB",
"bin": "970423",
"shortName": "TPBank",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/TPB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "TPBank",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "TPBVVNVX"
}
TÊN NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
BIN 970423
Swift TPBVVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://tpb.vn/

API tạo mã VietQR cho TPBank

https://img.vietqr.io/image/tpbank-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970423-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970423-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' \
--header 'x-api-key: ' \
--header 'x-client-id: ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"bin": "970423",
"accountNumber": "222777313"
}'

API truy vấn lịch sử giao dịch

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' \
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal TPBank

Link đang cập nhật

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

Chúng tôi mang đến cho bạn 14 ngày dùng thử hoàn toàn miễn phí.


Đăng ký ngay!