Chúng tôi luôn có gói sử dụng miễn phí vĩnh viễn. Tuy nhiên, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp lên những gói cao cấp hơn để phục vụ việc kinh doanh tốt hơn.

MIỄN PHÍ

miễn phí

Kết nối 1 tài khoản ngân hàng, Giới hạn 365 giao dịch gần nhất
Cập nhật giao dịch sau mỗi 2 ngày
Chia sẻ 1 người dùng khác
Hỗ trợ bởi cộng đồng

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
CƠ BẢN

290k

Kết nối 1 tài khoản ngân hàng
Cập nhật giao dịch liên tục
Đầy đủ các tính năng
Chia sẻ 1 người dùng khác
Hỗ trợ trực tiếp qua Zalo
Miễn phí Khóa đào tạo Tài Chính Tinh Gọn

Liên hệ tư vấn
CAO CẤP

490k

Kết nối 3 tài khoản ngân hàng
Cập nhật giao dịch liên tục
Đầy đủ các tính năng
Chia sẻ 3 người dùng khác
Hỗ trợ trực tiếp qua Zalo
Miễn phí Khóa đào tạo Tài Chính Tinh Gọn

Liên hệ tư vấn
CHUYÊN NGHIỆP

990k

Kết nối 10 tài khoản ngân hàng
Cập nhật giao dịch liên tục
Đầy đủ các tính năng
Không giới hạn số người dùng chia sẻ
API tích hợp với các hệ thống khác
Hỗ trợ trực tiếp qua Zalo/Phone
Miễn phí Khóa đào tạo Tài Chính Tinh Gọn

Liên hệ tư vấn

Giá được tính theo tháng, thanh toán mỗi lần tối thiểu 3 tháng
Miễn phí dùng thử trong 7 ngày (gói Cơ Bản và Cao Cấp)